Collaboratieve indexen

Huwelijken - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Paesens
Dag
14
Maand
5
Jaar
1780
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Patroniem echtgenoot
Johannis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aaltje
Patroniem echtgenote
Pieters
Nota
huwelijk te Marsum gesloten -getuige van de bruid Jelle Wijgers
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Paesens Aktenr 453

Huwelijken

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1619 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)