Collaboratieve indexen

Huwelijken - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Niawier
Dag
7
Maand
1
Jaar
1798
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Patroniem echtgenote
Hijltjes
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Metslawier Niawier Aktenr 368

Huwelijken

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1619 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)