Collaboratieve indexen

Huwelijken - Opsterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Opsterland
Dag
16
Maand
4
Jaar
1728
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hans
Patroniem echtgenoot
Elderts
Voorna(a)m(en) echtgenote
Gerbrig
Patroniem echtgenote
Annes
Nota
Akte van attestatie afgegeven
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Langezwaag Kortezwaag Luxwoude Aktenr 650

Huwelijken

Opsterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1615 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)