Collaboratieve indexen

Huwelijken - Opsterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wijnjeterp
Maand
10
Jaar
1734
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik
Patroniem echtgenoot
Anders
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aaltje
Patroniem echtgenote
Pieters
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Wijnjeterp Duurswoude Bakkeveen Aktenr 501

Huwelijken

Opsterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1615 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)