Collaboratieve indexen

Huwelijken - Smallingerland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oudega
Dag
20
Maand
5
Jaar
1770
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerrit
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Janke
Patroniem echtgenote
Beerns
Nota
Akte van eerste proclamatie
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Oudega Nijega Opeinde Aktenr 585

Huwelijken

Smallingerland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1627 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)