Collaboratieve indexen

Huwelijken - Smallingerland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Drachten
Dag
17
Maand
12
Jaar
1680
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Focke
Patroniem echtgenoot
Halbes
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Alles
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Drachten Aktenr 337

Huwelijken

Smallingerland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1627 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)