Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
1
Maand
6
Jaar
1691
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Rommert
Patroniem echtgenoot
Jans
Naam van de echtgenoot
ter Mullen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntie
Patroniem echtgenote
Aris
Naam echtgenote
Hollander
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Sneek Aktenr 17

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1591 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)