Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
11
Maand
6
Jaar
1767
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Johannis
Patroniem echtgenoot
Sytsis
Naam van de echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) echtgenote
Tjitske
Patroniem echtgenote
Idskes
Naam echtgenote
Wouters
Nota
Akte van ondertrouw
Kwota / Bron
Trouwreg. Gerecht Sneek Aktenr 3

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1591 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)