Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
4
Maand
12
Jaar
1773
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Haring
Patroniem echtgenoot
Idskes
Naam van de echtgenoot
Wouters
Voorna(a)m(en) echtgenote
Alida
Patroniem echtgenote
Pyters
Naam echtgenote
Hesseling
Nota
Akte van ondertrouw
Kwota / Bron
Ondertrouwregister Gerecht Sneek Aktenr 421

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1591 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)