Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
15
Maand
12
Jaar
1773
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Haring
Patroniem echtgenoot
Idskes
Naam van de echtgenoot
Wouters
Voorna(a)m(en) echtgenote
Alida
Patroniem echtgenote
Pyters
Naam echtgenote
Hesseling
Nota
Akte van proclamatie -getrouwd te Bolsward
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Sneek Aktenr 800

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1591 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)