Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
7
Maand
10
Jaar
1810
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Patroniem echtgenoot
Foppes
Naam van de echtgenoot
Bakker
Voorna(a)m(en) echtgenote
Wytske
Patroniem echtgenote
Harings
Naam echtgenote
de Koe
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Sneek Aktenr 1233

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1591 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)