Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
23
Maand
3
Jaar
1667
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sebastiaen
Patroniem echtgenoot
Joannes
Naam van de echtgenoot
Stremenissky
Voorna(a)m(en) echtgenote
Lijsbeth
Patroniem echtgenote
Cornelis
Nota
Akte van ondertrouw -soldaat onder kapitein Martyn Goris
Kwota / Bron
Ondertrouwregister Gerecht Sneek Aktenr 1166

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1591 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)