Collaboratieve indexen

Huwelijken - Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Tietjerksteradeel
Dag
1
Maand
4
Jaar
1753
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Willem
Naam van de echtgenoot
Ypeij
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Alles
Nota
Akte van attestatie afgegeven -attestatie naar Deinum -Bruidegom is kontroleur
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Garijp Suameer Eernewoude Aktenr 82

Huwelijken

Tietjerksteradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1616 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)