Collaboratieve indexen

Huwelijken - Vlieland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Vlieland
Dag
6
Maand
3
Jaar
1661
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Patroniem echtgenoot
Dircks
Naam van de echtgenoot
Brouwer
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijn
Patroniem echtgenote
Cornelis
Nota
weduwnaar -weduwe
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Oost Vlieland Aktenr 69

Huwelijken

Vlieland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1661 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)