Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Holwerd
Dag
1
Maand
2
Jaar
1705
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerryt
Patroniem echtgenoot
Reynders
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Wussums
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Holwerd Aktenr 1882

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1612 - 1817
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)