Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Westdongeradeel
Dag
13
Maand
9
Jaar
1722
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik
Patroniem echtgenoot
Christiaans
Voorna(a)m(en) echtgenote
Maaike
Patroniem echtgenote
Jans
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen Aktenr 63

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1612 - 1817
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)