Collaboratieve indexen

Huwelijken - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ternaard
Dag
17
Maand
11
Jaar
1782
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jacob
Patroniem echtgenoot
Idskes
Voorna(a)m(en) echtgenote
Namke
Patroniem echtgenote
Pieters
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Ternaard Aktenr 220

Huwelijken

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1612 - 1817
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)