Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
19
Maand
6
Jaar
1774
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Meinert
Patroniem echtgenoot
Jogchums
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aafke
Patroniem echtgenote
Hendriks
Nota
Akte van derde proclamatie -getrouwd te Midlum
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Burgwerd Hichtum Hartwerd Aktenr 251

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1595 - 1814
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)