Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
17
Maand
11
Jaar
1776
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Froukje
Patroniem echtgenote
Abes
Nota
Akte van attestatie afgegeven -met attestatie naar Tzummarum
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Arum Aktenr 242

Huwelijken

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1595 - 1814
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)