Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Makkum
Dag
13
Maand
5
Jaar
1787
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Dirk
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Eiltje
Patroniem echtgenote
Dirks
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Schraard Aktenr 38

Huwelijken

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1595 - 1814
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)