Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wonseradeel
Dag
12
Maand
2
Jaar
1730
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerrit
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntie
Patroniem echtgenote
Arjens
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Kimswerd Aktenr 134

Huwelijken

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1595 - 1814
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)