Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1595 - 1814
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)

13.705 akten

 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  8
  Maand
  5
  Jaar
  1596
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Odde
  Patroniem echtgenoot
  Sytzezn
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Ancke
  Patroniem echtgenote
  Fermersdr
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Gerecht Wonseradeel Aktenr 192
 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  20
  Maand
  11
  Jaar
  1596
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Hessel
  Patroniem echtgenoot
  Johanzn
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Auck
  Patroniem echtgenote
  Tijalckedr
  Naam echtgenote
  Epema
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Gerecht Wonseradeel Aktenr 3
 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  27
  Maand
  3
  Jaar
  1598
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Siurdt
  Patroniem echtgenoot
  Takezn
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Wab
  Patroniem echtgenote
  Seerpsdr
  Nota
  derde proclamatie 31 januari 1596
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Gerecht Wonseradeel Aktenr 160
 • Gemeente
  Makkum
  Dag
  13
  Maand
  1
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Sybe
  Patroniem echtgenoot
  Siuckesz
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Ancke
  Patroniem echtgenote
  Hendryxdr
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Herv.gem. Makkum Aktenr 610
 • Gemeente
  Makkum
  Dag
  13
  Maand
  1
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Pieter
  Patroniem echtgenoot
  Annesz
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Ypck
  Patroniem echtgenote
  Obesdr
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Herv.gem. Makkum Aktenr 779
 • Gemeente
  Makkum
  Dag
  20
  Maand
  1
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Tietse
  Patroniem echtgenoot
  Ruerdsz
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Jel
  Patroniem echtgenote
  Rijnckedr
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Herv.gem. Makkum Aktenr 578
 • Gemeente
  Makkum
  Dag
  20
  Maand
  1
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Lau
  Patroniem echtgenoot
  Sijbesz
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Eelck
  Patroniem echtgenote
  Wpkesdr
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Herv.gem. Makkum Aktenr 672
 • Gemeente
  Makkum
  Dag
  27
  Maand
  1
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Jan
  Patroniem echtgenoot
  Jacobsz
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Gerbrich
  Patroniem echtgenote
  Rijnckedr
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Herv.gem. Makkum Aktenr 87
 • Gemeente
  Makkum
  Dag
  27
  Maand
  1
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Marten
  Patroniem echtgenoot
  Jans
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Lena
  Patroniem echtgenote
  Pieters
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Herv.gem. Makkum Aktenr 350
 • Gemeente
  Makkum
  Dag
  27
  Maand
  1
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Lolcke
  Patroniem echtgenoot
  Jorrijtsz
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Marij
  Patroniem echtgenote
  Heredr
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Herv.gem. Makkum Aktenr 706