Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wonseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1595 - 1814
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)

13.705 akten

 • Gemeente
  Makkum
  Dag
  3
  Maand
  2
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Cornelis
  Patroniem echtgenoot
  Pietersz
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Aelcke
  Patroniem echtgenote
  Jansdr
  Nota
  zij is weduwe
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Herv.gem. Makkum Aktenr 328
 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  7
  Maand
  2
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Rintse
  Patroniem echtgenoot
  Hommezn
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Ancke
  Patroniem echtgenote
  Rinnertsdr
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Gerecht Wonseradeel Aktenr 230
 • Gemeente
  Makkum
  Dag
  12
  Maand
  5
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Siuerd
  Patroniem echtgenoot
  Feddesz
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Romck
  Patroniem echtgenote
  Eeckedr
  Vorig partner van de echtgenote
  Wybe Schmidt
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Herv.gem. Makkum Aktenr 593
 • Gemeente
  Makkum
  Dag
  21
  Maand
  6
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Sijrck
  Patroniem echtgenoot
  Diurresz
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Ancke
  Patroniem echtgenote
  Sijnedr
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Herv.gem. Makkum Aktenr 506
 • Gemeente
  Makkum
  Dag
  21
  Maand
  7
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Johannes
  Patroniem echtgenoot
  Feddesz
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Rijncke
  Patroniem echtgenote
  Itzesdr
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Herv.gem. Makkum Aktenr 547
 • Gemeente
  Makkum
  Dag
  18
  Maand
  8
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Baucke
  Patroniem echtgenoot
  Cornelisz
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Ancke
  Patroniem echtgenote
  Benedix
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Herv.gem. Makkum Aktenr 121
 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  7
  Maand
  9
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Harmen
  Patroniem echtgenoot
  Pieters
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Pietke
  Patroniem echtgenote
  Claesedr
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Gerecht Wonseradeel Aktenr 251
 • Gemeente
  Makkum
  Dag
  22
  Maand
  9
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Wybe
  Patroniem echtgenoot
  Rijnsz
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Trijn
  Patroniem echtgenote
  Watzesdr
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Herv.gem. Makkum Aktenr 755
 • Gemeente
  Wonseradeel
  Dag
  28
  Maand
  10
  Jaar
  1605
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Kempe
  Naam van de echtgenoot
  Oenia
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Trijn
  Patroniem echtgenote
  Pietersdr
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Gerecht Wonseradeel Aktenr 239
 • Gemeente
  Makkum
  Dag
  1
  Maand
  1
  Jaar
  1606
  Voorna(a)m(en) echtgenoot
  Haytze
  Patroniem echtgenoot
  Rynckeszn
  Voorna(a)m(en) echtgenote
  Ancke
  Patroniem echtgenote
  Wijbesdr
  Kwota / Bron
  Trouwreg. Herv.gem. Makkum Aktenr 80