Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
7
Maand
5
Jaar
1730
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Auke
Patroniem echtgenoot
Ymes
Voorna(a)m(en) echtgenote
Ynnik
Patroniem echtgenote
Gerhardus
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Heeg Aktenr 17

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1595 - 1829
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)