Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
31
Maand
5
Jaar
1807
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Patroniem echtgenoot
Klaases
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Alles
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Heeg Aktenr 85

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1595 - 1829
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)